Stödmurar

Färdig betong
  - Kvalitetsmanualer

Prefabricerad betong

  - Stödmurar
  - Banverket
  - Marinprodukter
  - Övrigt

 

Stödmurar

L-stöd Höjd 600-2000

L-stöd ytterhörn

Höjd 600-2000

Barriärelement (Y-stöd) Höjd 2,6 och 3,6 m. Längd 3 m

 

För nedladdning:

Prestandadeklaration 1 H: 600-800

Prestandadeklaration 2 H: 1000-2000 4 kN

Prestandadeklaration 2 H: 1000-2000 20 kN

Produktblad 4 kN

Produktblad 20 kN

Byggvarudeklaration Stödmurar

CE-intyg Stödmurar


L-stöd nyL-stöd

 

Y-stödBarriärelement, (Y-stöd).

 

 Så här monterar du stödmurselement.

Grundläggning skall utföras med en minst 0,15 m tjock bädd av väldränerade krossmaterial enligt Tabell CE/1, Anläggnings AMA 98.
 
Vid undergrund som består av material med tjälfarlighet klass 1 enligt Tabell CE/1, Anläggnings AMA 98, och som inte uppfyller kraven för dränerande material skall urschaktning ske till minst 0,5 m under grundläggningsnivå.
 
Vid undergrund som består av material med tjälfarlighet klass 2-4 enligt Tabell CE/1, Anläggnings AMA 98, skall urschaktning ske till frostfri nivå. Om markisolering monteras minskas det frostfria djupet.

Vid undergrund av bergschakt skall urschaktning ske till minst 0,3 m under grundläggningsnivå. Mellan bergytan och uppfyllnaden kan geotextil monteras för tätning av berget.
 
Uppfyllnad efter uppschaktning utföres med materialtyp 1 (Bergtyp 1) och 2 enligt Tabell CE/1, Anläggnings AMA 98. Fyllning resp. packning utföres enligt Tabell CE/4, Anläggnings AMA 98.
 
Vid dåligt dränerande egenskaper hos kringliggande mark eller vid extra tillskott på grundvatten skall dräneringsledning, som avleder vattnet från stödmurens grundläggning, monteras. 

Återfyllning framför stödmurselementen skall utföras så att en horisontell yta erhålls på minst 0,1 m över stödmurens undersida.
 
Återfyllning bakom stödmurselementen utföres till överkant murkrön eller till annan angiven nivå. Återfyllning pålägges i lämpliga lager som packas vid behov, varvid hänsyn tages till att stödmurselementens tillåtna belastning ej överskrids.
 
Återfyllning utföres med materialtyp 2 enligt Tabell CE/1 och utföres enligt CEB.52, Anläggnings AMA 98.
 
Vid montering av stödmurselementen används plattstål och bult för fixering, varefter ursparningarna i gavlarna på elementen fylls med krympningskompenserat bruk C 30/37 eller likvärdig tätning.

Övrigt:

Då cement, som ingår i betong, är en kalkbaserad produkt, kan kalk ibland fälla ut i betongens yta. Detta visar sig som en ytterst tunn gråvit beläggning. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv. Kalkutfällning anses ej vara ett fel på stödmurar och andra typer av betongelement.

mont l-stöd

.

Aktuellt!

Uppdaterad 9 aug.

Välkomna till Enstaberga Cementgjuteri AB

 

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp liten

Enskilt avlopp 1

Vi säljer och levererar kompletta anläggningar för hög skyddsnivå.

Välkomna att kontakta oss på 0155-57 840 för offert eller order.

 

.