Prefab


Strålskyddsväggar för leverans till Studsvik Nuclear