Prefab


Ett tvådelat och ihåligt fundament för mast är lastat för leverans